در دنیای امروز باتوجه به افزایش رقابت در بازار، چاپ و تبلیغات امری ضروری می نماید. تبلیغات موثر، تبلیغاتی است که بتواند برند و هویت سازمانی شرکت ها را به درستی معرفی کرده و در جهت جلب توجه مخاطب بکوشد.

طراحی و چاپ کارت ویزیت، سربرگ، چاپ کاتالوگ و سایر اقلام چاپی نیز از مواردیست که در معرفی برند و محصول بسیار حائز اهمیت است. اصول اولیه طراحی گرافیک نظیر نقاط طلایی در کادر، حاشیه ها، انتخاب رنگ CMYK (فرمت رنگ های چاپی) بر مبنای اطلس رنگ حتما باید در طراحی اقلام چاپی رعایت شود تا مشتری و چاپخانه هر دو به بهترین کیفیت چاپ دست یابند. از این رو کارت ویزیت، در بازار رقابت برای معرفی شما از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد و برای دست یافتن به کارت ویزیت متفاوت باید طراحی و چاپ خوبی داشته باشید , استودیو طراحی و چاپ اشل گرافیک می تواند شما عزیزان را در رسیدن به کارهای با کیفیت و منحصر به فرد یاری نماید.

مطالب